บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด

เนทีฟ ฟู้ด

เลขที่ 96 หมู่ 4 ตำบลคลองเรือ
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18150


เบอร์โทรศัท์ : 081-9267972, 085-1776914

อีเมล์ : [email protected]มากกว่า 30 ปี จากโรงหมักพื้นบ้าน โรงหมักปลาร้าป้าสาย สู่โรงงานแปรูปครบวงจร บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด ภายใต้แบรนด์ “ปลายจวัก”