“เสน่ห์วิถีคนไทย
เสน่ห์อาหารไทย
เสน่ห์ ปลายจวัก”บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด


“ปลาร้า” นับเป็นอาหารพื้นบ้านสำคัญของคนไทยในหลายภูมิภาค และด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คงเป็นสาเหตุหลักทำให้หลายคนติดใจ ถึงขั้นต้องมีติดไว้เป็นเครื่องปรุงหลักประจำบ้านกันเลยทีเดียวซึ่ง “บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด เติบโตมาจากอาชีพหมักปลาร้ามานานกว่าสามสิบปี” มีสูตรที่ได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษบวกองค์ความรู้สมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ซึ่งทำให้เราผลิตปลาร้าสูตร รำข้าว และ ข้าวคั่ว เรียกว่า “ปลาร้ารำข้าว ปลาร้าข้าวคั่ว” โดย ใช้ปลาสดๆขอดเกล็ด ควักไส้ หั่นเป็นชิ้นๆ ผสมเกลือสมุทร รำข้าว หรือ ข้าวคั่ว ก่อนนำไปหมักด้วยจุลินทรีย์ ที่ทำวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


GMP NFI

เข้มข้น สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน

มากกว่า 30 ปี จากโรงหมักพื้นบ้าน โรงหมักปลาร้าป้าสาย สู่โรงงานแปรูปครบวงจร บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด ภายใต้แบรนด์ “ปลายจวัก”