ข่าวสารปลายจวัก

 
มากกว่า 30 ปี จากโรงหมักพื้นบ้าน โรงหมักปลาร้าป้าสาย สู่โรงงานแปรูปครบวงจร บริษัท เนทีฟ ฟู้ด จำกัด ภายใต้แบรนด์ “ปลายจวัก”